1. Konstrukce postupových, střižných a ohýbacích nástrojů, přípravků.

  • Navrhneme Nástřihový plán dle technického výkresu výrobku
  • Vyhotovíme 3D model
  • Připravíme výrobní dokumentaci dílců nástroje dle požadavků nástrojárny
  • Promítneme úpravy konstrukce vyplývající z kontrolních měření při testování nástroje
  • Zdokumentujeme základní kroky pro mazací a seřizovací plány nástroje

2. Konzultace a poradenství, analýza výrobního postupu a návrh řešení úpravy nástroje.

3. Tvorba 3D modelu pro již existující nástroj, ke kterému chybí kompletní dokumentace.

4. Konstrukce Ocelových a nerezových technologických celků.

Vybrané partnery, se kterými jsme spolupracovali, naleznete v sekci: Reference

Příklady našich realizovaných projektů najdete v sekci Galerie

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktní osoby naleznete v sekci: Kontakty

Obchodní a technické podmínky jsou popsány v dokumentu: Obchodní a technické podmínky spolupráce